Het consult

De intake en het eerste consult duren samen ongeveer 1,5 uur. Van tevoren krijgt je een vragenlijst toegestuurd, waarop je kunt aankruisen welke klachten je hebt en hoe jou voedingspatroon er uit ziet.

We gaan dan eerst samen in gesprek over de verschillende klachten en de samenhang daartussen. Dit kan al veel vertellen over de oorzaak van de onbalans.

Vervolgens wordt met behulp van testampullen naar de oorzaak van de onbalans gezocht en gekeken welke interventies kunnen helpen om verbetering te brengen.

Ik noem dit “in gesprek gaan met je lichaam en je energiesysteem”. De onbalans kan zo veel mogelijk  hersteld worden met behulp van verschillende methodieken en (energetische) middelen. Je zelf genezend vermogen wordt geactiveerd.

De ampullen worden getest met behulp van een spiertest van je arm. Om de arm zo weinig mogelijk te belasten gaat dit liggend. Zittend is in overleg natuurlijk ook mogelijk.

Voor een goede testuitslag is het belangrijk dat je medicatie en voedingssupplementen die je gebruikt meeneemt.

 

Vervolg

Een vervolgconsult duurt gemiddeld 1 uur.

Meestal zijn de eerste 2 afspraken om de 4-6 weken, waarna afgebouwd wordt.

Een jaarlijkse controle afspraak  (APK’tje) draagt bij aan het behouden van een goede balans. 

Kosten

Wil je een afspraak maken? Vul  je gegevens in op de contactpagina en ik maak zo snel mogelijk een afspraak met je.

De kosten zijn als volgt:

Intake of een volledig consult zijn                                 € 70,-  per keer.

Een korte controle consult                                              € 45,-  per keer.

Kinderconsult zijn de kosten                                          € 45,-  per keer.

Vergoeding vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering is meestal mogelijk. Informeer hiernaar bij je eigen ziektekostenverzekering of kijk op de website van de LVNG 

Voor de betalingsvoorwaarden: zie de algemene voorwaarden onder kwaliteit